160523 – KNCV Academy | Meet & Greet – mw. Prof.dr. Dymph van den Boom

Op maandag 23 mei organiseert de KNCV een paneldiscussie over ‘Open Science’. Open Science is een wereldwijde beweging die wetenschap, methoden, labjournalen, datasets en resultaten, voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk wil maken. Open Access is een eerste stap op weg naar volledige openheid. Komen we in een utopia als alle mensen op deze wijze samenwerken aan het vergroten van de beschikbare kennis? Of is Open Science economisch onhoudbaar en leidt het tot chaos?

Over dit zeer actuele onderwerp met mogelijk verstrekkende gevolgen voor alle onderzoekers gaan een aantal experts in debat. Het onderwerp Open Science wordt ingeleid door mevr. Prof.dr. Dymph van den Boom, rector magnificus van de UVA. Aansluitend zal een panel met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in discussie gaan over deze belangrijke ontwikkeling.

Het panel bestaat uit:

mw. Prof.dr. Dymph van den Boom, rector magnificus Universiteit van Amsterdam
Drs. Mark Dierikx, directeur-general Energie, telecom en Mededinging bij het Ministerie van Economische Zaken
Prof.dr. Jan van Esch, TU Delft, chair Advanced Soft Matter group
mw. Prof.dr. Jacintha Ellers, VU, department head Animal Ecology
Hylke Brunt Msc., consultant Technology and Society, Schuttelaar & Partners, zal als moderator optreden.

Category: 2016, Meet & Greet